shim-znyybwb

Shim

IVECO-ASTRA: 2476161

 

Weight: 0,050 KGS